Giriş maskesi olan bir alanda (Örneğin Telefon bilgisi için 999-99-99 gibi bir giriş kuralı varsa) kullanıcı tarafından uygun olmayan veri tipinde bilgi girişi olduğu durumlarda uygunsuz veri uyarısı ilgili alanın yanında genellikle

 * veya !

ile ifade edilerek üzerine gelindiğinde yada tıklandığında detay bilgi verir. Bazı durumlarda ilgili alanın en uygun boşluğuna (altına veya sağına) doğrudan uygunsuzluk verisi yazdırılır.


! daha ziyade boş geçilemez alanlar için (Zorunlu Alanlar) kullanılır

Free help authoring environment