Bu bölümde; Yazılımların tamamında ufak farklılıklar ile kullanılan geliştirme araçlarının sağladığı Denetim Özellikleri ve bunların çalışması anlatılacaktır. Anlatımlarda örnek ekranlar yer almakta olup, Yardım Dokümanının ilgili bölümlerde yazılan açıklamalar mutkala değerlendirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki her ekranın çalışma prensibi farklı olabilir, değişik kurallar sayfa bazında yer alabilir.

Free iPhone documentation generator