Çekirdek Sistemin temeli Tüzel Kişi Yapısıdır. Bir başka deyişle sistemde yer alan kurumların, kuruluşların, birimlerin sistemsel tanımlama ve işlemleri Çekirdek Sistem yapısından yürütülür.

Easily create Help documents