TTDİS Ana Yardım Dokümanı şu an incelemekte olduğunuz doküman olup, geçici süre ile https://organ.saglik.gov.tr/Yardim/TTDIS.html  adresinden erişilmektedir.

Ancak idare tarafından belirlenen süre sonrası sadece TTDİS Sistemlerine giriş yapmış kullanıcılar için sistem içinden verilecek linkler ile ulaşılabilir olacaktır.
Yardım Sistemindeki Temel Yapı Taşları

         

İçindekiler


İndeks


Arama

Easily create CHM Help documents