Sistemlerde bu elemntin kullanımı, kullanıcının mouse yardımı ile tarih seçebilmesi amacıyladır.

Kullanıcı mouse ile aşağıdaki örnekte yer alan Tarih Seçicisini tıklayarak yada manuel olarak ilgili alana giriş yaparak tarih bilgisi girişi veya değişikliğini yapar.


Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation