TODS

Türkiye Organ ve Doku Nakil Sistemi

I                 Organ Nakli Merkezi İşlemleri (ONM)

II                 Etik Komisyon İşlemleri (EK)

III                 Doku Tipleme Laboratuvarı İşlemleri (DTL)

IV         Ulusal Koordinasyon Merkezi İşlemleri (UKM)

VIII         Hasta İzlem (Hİ)

IX         Donör İzlem (Dİ)


Full-featured Kindle eBooks generator