Grid ekranlarda sütun başlığının altındaki alanlara girilen bilgiye göre süzme işlemi (Filtreleme) yapmak mümkün.

Aynı anda birden fazla sütunda değer girilerek filtreme yapılabilir.

Filtreleme alanlarında girilen değerlerin silinerek tekrar ENTER Tuşuna basılması ile filtre temizlenmiş olur.

 

Dikkat edilmesi gereken unsur sütundaki verinin tipidir.

Veri Tipleri

Sayı (Tam Sayı)

Sayı Görünümlü Yazı (Hem Harf hem karakter girilebilir alanlar için özel veri tipidir)

Yazı (Alfabetik Karakterler)

Tarih (Gün.Ay.Yıl Sayı Karakterleri)

Seçimlik Veri (Liste ile kısıtlı veri alanını ifade eder)


Sistemdeki ilgili sütunda basit süzme işlemi için sütun başlığının altındaki alana filtreleme yapılmak istenen veri yazılır, girilir.

Sonra klavyedeki ENTER (Gönder, Gir, Yürüt) Tuşuna basılır.

Sütundaki veri tipine göre aşağıdaki işlemler gerçekleşir.

SAYI;

Süzme alanına girilen değere eşit olan satırlar listelenir.

SAYI GÖRÜNÜMLÜ YAZI;

       Süzme alanına girilen değer ile başlayan satırlar listelenir.

YAZI;

       Süzme alanına girilen değer ile başlayan satırlar listelenir.

TARİH:

       Tarih seçicisinden girilen tarihe eşit olan satırlar listelenir.

SEÇİMLİK LİSTE;

       Seçilen Değer ile aynı olan satırlar listelenir.
Free HTML Help documentation generator