Sayfalardaki gridlerde yer alan sütunların genişlik, yatay sıralama ve gizleme/gösterme özellikleri vardır. Bu bölümde anlatılacaktır.

Free help authoring environment