Sisteme Giriş yapan kullanıcılar, varsayılan rolü olarak atanan rolüne uygun şekilde alt sisteme giriş yapmış olacaklardır.

Her sisteme özgü Ana Sayfa farkları olmakla beraber ana yapı taşları aynıdır.


News and information about help authoring tools and software