TTDİS Sisteminin yapısı ortaklaştırılmış bir veri havuzu üzerine kurgulanmıştır. Bu sebeple tüm kullanıcıların ortak veri havuzu yapısının ne gibi etkileri olacağını bilmek zorundadır.

Bu bölümde Çerkidek Sistem olarak tanımlanan;

Tüzel Kişi (Kurum-Kuruluş) yapısı

Gerçek Kişi (Personel, Kullanıcı, Hasta, Donör, Bağışçı gibi) yapıları anlatılacaktır.

Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation