Sistemlere özgü kullanıcılara veya bir kısım kullanıcı/kuruma iletilmesi/duyurulması gereken konular için kullanılan alt detay sistemlerdir. Kullanıcıların bir birleri ile haberleşmesine olanak sağlar.

Free Web Help generator