Sisteme Erişim İçin Hukuki Gereksinimler

       İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kurumda / merkezde,  yetkilendirilmiş personel olmak

       TTDİS (Türkiye Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri)  Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi imzalamış olmak

İdari Gereksinimler

       Kurumsal Kayıt İçin

oBakanlık tarafından TTDİS (Türkiye Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri)  kapsamındaki alt sistemlere ilişkin düzenlenen ruhsat, faaliyet izni vb verilerek yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş olmak.

oİlgili prosedüre uygun olarak başvuru yapmış olmak

oKurum bilgilerini idareye eksiksiz sunumuş olmak

Kurum Açık Adı (Unvanı)
Adres Bilgileri
Ülke, İl, İlçe Bilgileri
Açık Posta Adresi Bilgisi
Web Adresi Bilgisi
Enlem, Boylam Bilgisi
Yönetici (Mesul Müdür vb) Yetkili bilgileri
İlgili Alt Sistem gereği ihtiyaç duyulan diğer ek bilgiler

               

Sisteme Personel olarak kayıt yaptırmak için kurumu tarafından

oTC Kimlik numarası,
oAdı, Soyadı
oCep Telefonu (GSM No)
oE Posta bilgilerini temin etmiş olmak.
oSağlık Personeli Sınıf, branş, uzmanlık, diploma, sertifika vb bilgileri  

Teknik Erişim Gereksinimler

Donanım

oSistemler web tabanlı olup, erişim için web uygulamalarını kullanıcıya eriştirebilecek yapıda (PC, WorkStation, Laptop, Tablet, Smart Phone) cihazlardan herhangi biri.

oBu cihazların ekran çözünürlüğü minimum 1200X800 çözünürlüğü desteklemelidir. daha üst çözünürlükler tercih edilmelidir.

oGüncel olan Chrome, Firefox, Opera veya MS Edge tarayıcılarından herhangi biri. (Tarayıcıların güncelliği ve güvenlik vb ayarları kullanıcı sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.)

oCihazlarda gerekli güvenlik önlemleri (AntiVirüs, AntiSpy vb) yazılım veya donanım tedbirleri alınmış olmalıdır.

Ağ - İnternet

oSistemlere erişim için gereken internet sağlayıcılığı kullanıcı sorumluluğundadır.

oİnternet erişimi için yüksek hızda internet tercih edilmelidir. (Minimum 16 Mbps)

oKullanıcılar çalıştıkları ortamdaki ağ  yapısının ve internet erişiminin getirdiği kısıtları yerel bilgi işlem sorumluları ile çözmüş olmalıdır.

oIP kısıtı koyulan kullanıcılar için bildirilen ve kendi adına kayıtlanmış IP lerden erişim şarttır.

Free help authoring environment