Sistemsel Etki (Rol Tanımlamasında ortaya çıkar)

Bir rol tanımlanırken bu rolün hangi sistemde (TODS, TODBS, YOBİS gibi) erişim ve işlem yapma yetkileri olduğu baştan belirlenir. Genel yapı olarak Oluşturulacak rol 1 sistem ile ilişkilendirilebilir. Bir başka deyişle 1 rol sadece 1 sistem için tanımlanabilir. Tanımlanan bu rol ile başka sistemlerde işlem yapmak mümkün değildir.


Oluşan Rol Özellikleri (Rollerin Yönetimi)

Tanımlanan Rollerde görev yapan bütün kullanıcılarda aynı özelliklerin (Yetkilerin) olması sağlanarak, merkezi bir kontrol ve yönetim sağlanır. Merkezi olarak rol tanımlama veya rol yetkilerinde yapılacak değişiklikler o role sahip tüm kullanıcılarda geçerli olacaktır.


Kurumsal Etki (Personel atama Sırasında ortaya çıkar)

Roller personele görevlendirmeye bağlı olarak atanır, böylece görevlendirme yapılan kurumda/birimde veya bağlı alt kurum/birimlerde geçerli olur.Free HTML Help documentation generator