Sistemlerin belirli alanlarında kullanıcı tarafından yapılacak girişlerin standart hale getirilmesi ve kullanıcıya zaman kazandırma adına seçilebilecek bilgiler; "Seçimli Kutu (Combo Box)" ile sağlanır.

Seçimli Kutunun en temel özelliği sunulan seçeneklerden, kullanıcı tarafından sadece birinin seçilebilir olmasıdır.

Aşağıda örneği verilen seçimli kutuda seçenekler arasından otomatik seçili bir seçenek geleceği gibi, bazı durumlarda sadece "Seçiniz" ifadesi otomatik olarak seçimli halde gelebilir. Bu durumda kullanıcının seçeneklerden birini seçmesi beklenmektedir.


Seçmeli Kutunun ilk hali (varsa) otomatik seçilmiş veri ile gelir.

Seçmeli Kutu İlk Hali

Kullanıcı yukarıdaki örnekte UYRUK için en sağda yer alan X ve V işaretlerini tıklayabilir.

X İşareti seçimi temizler. Alandaki veriyi boşaltır.

V İşareti ise seçim yapılabilecek seçeneklerin yer aldığı listeyi aşağı doğru açar ve aşağıdaki görünüm elde edilir.


Kullanıcı bu listede çok fazla seçenek olması durumunda sağda yer alan kaydırma çubuğu ile yukarı aşağı ilerleyerek istediği seçeneği bulmak suretiyle tıklayarak seçebilir. Ekran bir üstteki haline geri döner.


Kullanıcı isterse doğrudan veri girişi yaparak bu alandaki seçenekler içerisinde arama yapabilir. Bunun için yapması gerekenler aşağıda tarif edilmiştir.


İlgili alandaki verinin tamamını seçer (İşaretler). Bu veriyi silebilir veya doğrudan arma yapmak istediği ifadeyi yazar.

Sistem bu durumda girilen her karekter için arama yaparak eşleşen bilgileri kullanıcının daha rahat seçebilmesi için, aşağı açılan alanda kısıtlayarak aradığını bulmasına yardımcı olur.

Kullanıcı yukarı aşağı yön tuşları ile veya mouse ile tıklayarak seçimini yapabilir.Easily create HTML Help documents