Sistemde kullanıcıdan girdi beklenen (Bir bilgi seçimi) alanlarda kullanılır.

Kullanıcının girişlerini standart hale getirmek için

Kullanıcıdan hızlı seçim yapması beklendiğinde kullanılır.

Tekli seçim veya çoklu seçim çeşitleri mevcuttur.

Create help files for the Qt Help Framework