Sistem kullanıcılara atanan roller ile bu rolün yetkilerine göre ilgili sayfalarda işlem yapabilme, görebilme vb. hakları tanır. Bu sebeple her kullanıcının sistemi kullanırken geçerli olan rolü ve bu role atanmış yetkiler son derece önemlidir.

Free EPub and documentation generator