Rollerin Yetkileri Konusu

Rollerin tanımlanması ile beraber bu rol için yetkilerin tanımıda yapılır. Sistematik olarak yetki yapılandırması roller bazında dikey ve yatay olarak esnek bir yapıda oluşturulması için rollerin çoğaltılması ile yatay esneklik sağlanabilmektedir. Rollerin yetkilendirilmesinde


Kurum/Birim Bazlı

İl / İlçe Bazlı

Bölge / Ülke Bazlı dikey yetkilendirmeler devreye girerek esnek yapı ve yönetilebilir hiyerarşi sağlanmaktadır.

Qt Help documentation made easy