Sistemde kadrolu olarak kayıtlanan personeller, birimlerde görevlendirilir.

Bu görevlendirme işlemlerinde ilgili personel çalışacağı birim seçilerek göreve başlama tarihi ve hangi ünvanla (görevle) çalışacağı sisteme kaydedilir.

Bir personelin görevlendirilmesi ilgili personelin sistemdeki rolünü doğrudan etkileyen bir unsur olup, rol atanan kişi doğrudan kullanıcı olarak sisteme erişebilecek, görevlendirildiği kurum adına, ataması yapılan role uygun yetkiler ile sistemleri kullanabilecek hale gelir.

Kişi kendisine ait kişisel bilgi (Tel, Eposta, Yakınlık Bilgisi ve Kullanıcı Şifresi) setini güncelleyebilecek olup diğer bilgilerini güncelleyemez.

Kişilerin görevlendirilmesinde ilgili kurum adına işlem yapma yetkisine sahip bir üst roldeki kullanıcının işlem yapması eastır.


Örneklemek gerekirse;

Bir hastanein Diyaliz Biriminde nefrolog olarak çalışacak kişiyi, (Bakanlık Yetkilendirmelerden dilediğini seçmekte ve değiştirme hakkına sahip olduğu için) İl Sağlık Müdürlüğü Kullanıcısı veya Bakanlık adına Diyaliz Şube/Birimi yetkilileri yapabilecektir. Ancak ilgili doktor tarafından kendisine ait telefon veya eposta bilgileri sistem üzerinden değiştirilebilecektir.

Free help authoring tool