Panelleri tek tek daraltmak veya genişletmek mümkündür. Aynı şekilde ekranda toplu halde panelleri genişletme ve daraltma yapılabilir.

Unutulmaması gereken husus panellerin sıralaması dolayısıyla bir birlerine olan etkileridir.

Basitçe anlatmak gerekirse üstteki panel alnında yapılan işlemler dolayısıyla alttaki panel veya paneller etkilenebilir.

Bu sebeple panelleri sırasıyla kullanmak doğru kullanım olacaktır. Sisteme dair kullanıcının önemli bir unsur olarak dikkate alması gerekir.


Panelleri tek tek genişletmek veya daraltmak için panel çubuğunun üzerine tıklamak veya çubuğun en sağındaki  yada  simgelerine tıklamak yeterli olacaktır.


Topluca genişletmek veya daraltmak için  (Genelde Sayfanın en altında veya en üstünde yer alır) simgesi tıklatılır.

 Simge yandaki hale dönünce yapılmak istenen işlem seçilerek panelleri üzerinde toplu etki yaratılır.
Free HTML Help documentation generator