THSK tarafından geliştirilen ve İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen projede TC Vatandaşlığına sahip kişiler için Ölüm bildirimleri kayıt altına alınmaktadır. Bu sistem KPS Sistemi ile aynı mantık ve işlerliğe sahip olmakla beraber, KPS Sisteminden önce kişilerin ölüm bilgilerinin tıbbi gerekçeleri ile işlendiği sistem olması bakımından daha erken ölüm kaydı bilgisi sunabilme özelliğine sahiptir.


iPhone web sites made easy