Sistem DEĞİŞİKLİKLERİ

Eski Sistemler TTDİS Sistemlerinde Ana Sistem olarak alınmıştır.

DYOB Sistemi ise (Bilim Kurulu Kararı ile 31.5.2016 İtibariyle TÜRKDİVES)(Diyaliz İzlem Sistemi) (Bilim Kurulu Kararı ile 31.5.2016 İtibariyle TÜRKDİVES) olarak revize edilmek suretiyle TTDİS Sisteminde yerini almıştır.

KİBS Sisteminde idare tarafından Bilim Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda köklü değişiklikler yapılmak suretiyle devreye alınmıştır.

TODBS Sistemi için köklü değişiklik olmamakla beraber, sistemlerin bütünleştirilmesi ile bağışçıların diğer sistemlerde görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

TODS Organ Sistemlerinde yapılan değişikliklerin detayı bu yardım dokümanında ilgili bölümlerde anlatılmıştır.

TODS Kornea Sisteminde temel köklü değişiklik göz bankası yapıları ve hekim bazlı hasta takibidir.

YOBİS Sistemi aktive edilerek sistem bazlı kullanım sağlanmıştır. Detayları ilgili bölümlerde mevcuttur.

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

TTDİS Projesi yukarıda sayılan tüm sistemlerin ortak bir veri tabanında bir araya getirilmesi temel hedefi ile yola çıkmıştır. Bunun getirdiği temel değişiklik kurum yapısının, personel ve kullanıcı yapısının tekil olarak ele alınması olmuştur.

Ayrıca sistemler arası geçişler ve sistem bazlı rol tanımları temel yapısal değişikliklerdendir.

Kullanıcıların yetki verilenleri diğer sistemlerde kişi bilgilerine erişerek daha sağlıklı ve kontrollü veri işleme yapabilecektir.

Raporlamalar kişilerin eşleştirilmesine gerek kalmadan daha hızlı kişi bazında sonuçlar üretilebilecektir.

Merkezi yapı sayesinde denetim hizmetleri dijital kayıtlara göre yapılarak hız ve verimlilik artışı sağlanacaktır.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Eski sistemlerin teknolojileri tamamen yenilenmiş olup, sistemlerin gelecek beş sene içinde ihtiyaç duyabileceği altyapıya uygun değişiklikler yapılmıştır. Tüm sistemler yeniden ele alınmış, analiz ve tasarım süreçleri sonrası tamamaı yeniden geliştirilmiştir. Ayrıca sistemlere ek olarak Ortak Sistemler devreye alınmış, Diğer sistemler ile entegrasyonları sağlanmıştır.

TTDİS Yeni hali ile ulusal veya uluslararası sistemler ile veri alışverişi yapabilecek hatta entegre çalışabilecek bir teknolojiye kavuşturulmuştur.

Arka planda kullanıcılar tarafından pek görülmeyen ve hissedilmeyen bu yapıya gelecekte en önemli kavram olan Güvenlik Katmanı eklenerek sistemin çağa uygun şekilde korunması sağlanmıştır.

Ayrıca kullanıcı arayüzleri tamamen değiştirilerek saha geri beslemelerine uygun hale getirilmiştir.Generate EPub eBooks with ease