Kullanıcıdan veri girişi beklendiğinde veri girişi yapılabilecek alan türlerindendir.

Easily create CHM Help documents