Menü Yapısı Sistemler bazında içerikleri değişmekle beraber tüm sistemlerde ortak bir yapı olarak dizayn edilmiştir.

Menüler maksimum 3 kırılımlı bir yapıda dizayn edilmiştir.

Başlat Menüsüne basan kullanıcı; Başlat Menüsü Sol Panelde Ana Menüleri, Sağ Panalde ise Genel (Ortak) İşlemlere ilişkin menüleri görüntüleyecektir. Sırasıyla Sol Panel ve Sağ Panel öğelerini inceleyelim.


SOL PANEL (Beyaz arka fona sahip alan)

oXXXXXXXX (Ana Menü)

Eğer kendisine bağlı Alt Menüsü varsa bu menünün sağında > işareti ile açılabilir olduğu görüntülenir. Mouse ile üzerine gelinirse veya tıklanırsa alt menüleri açılacaktır. Alt menüsü olan Ana Menü seçilemez (Yani tıklanınca bir pencere açılarak işlem yapılan alanlara geçilmez)

XXXXXXXXXX (Alt Menü)

2. Kırılım olup, eğer kendisine bağlı Detay Menüsü varsa bu menünün sağında > işareti ile açılabilir olduğu görüntülenir. Mouse ile üzerine gelinirse veya tıklanırsa detay menüleri açılacaktır. Detay menüsü olan Alt Menü seçilemez (Yani tıklanınca bir pencere açılarak işlem yapılan alanlara geçilmez)

XXXXXXXXXX (Detay Menü)

Detay Menü son (3.) kırılım olup, doğrudan işlem yapılan pencerelerin çağrılabildiği menü tipidir. Mouse ile tıklanarak ilgili pencerenin açılması sağlanır.


SAĞ PANEL (Renkli fona sahip alan)

oAyarlar

Kullanıcıya, Sisteme ve Role göre değişken olmakla birlikte kullanıcı tarafından açılmış bulunan bu oturumda yapılabilecek ayarların yer aldığı menüdür.

oÇıkış

Kullanıcının oturumunu kapatmasını (Sistemden Güvenli Çıkış Yapmasını) sağlar. Güvenliğiniz gereği sistemi kullanmayacağınız zamanlarda, güvenli çıkış yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

oRoller

Kullanıcının sistemde birden fazla rolü olması durumunda rolleri arasında geçiş yapabilmesi için gereken sayfayı çağıracak menüdür. (Rol sayısı 1 den fazla olmayan kullanıcılarda işlevsiz olacaktır.)

Create iPhone web-based documentation