Kullanıcı tarafından tarih alanına (Söz konusu olan Tarih bilgisini) Manuel aşağıdaki örnekte olduğu gibi giriş yapabilir.


Tarih Alanı


Burada dikkat edilecek unsurlar, Türkiye Tarih Saat formatına uygun olarak giriş yapılmasına özen gösterilmeli, ayıraç olarak virgül kullanılmamalıdır.

Sistem hatalı formatta veya maskede tarih girişine izin vermeyecek olup, kullanıcı uyarılacak, yada bir sonraki işlemi yapması engellenecektir.

Free CHM Help documentation generator