KURUMSAL YAPI HİYERARŞİSİ

Sistemlerin temeli hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı kurum yapısından oluşur. Kurum ifadesi burada geniş anlamıyla kullanılmıştır.

Hiyerarşik yapı seviyelendirilmiş kurum yapısını ifade eder. Bu yapıda Hiyerarşik katmanın en tepesinde TTDİS Sistemi yer alır.

Kurumsal yapıdaki hiyerarşik katmanlar aşağıdaki şekilde tasniflenmiştir.

Düzey

Grup

Kurum

Kurum Detay

1

11- Üst Kurumlar

111 - Bakanlık


1

11- Üst Kurumlar

112 - Kurum Başkanlığı


1

11- Üst Kurumlar

113 - Genel Müdürlük


2

21 - Yönetici Kurumlar

211 - Daire Başkanlığı


2

21 - Yönetici Kurumlar

212 - Şube Müdürlüğü

Şube Birimi

2

21 - Yönetici Kurumlar

213 - Bilim Danışma Kurulu


2

21 - Yönetici Kurumlar

214 - Koordinasyon Merkezleri

2141 - Ulusal Koordinasyon Merkezleri

2

21 - Yönetici Kurumlar

214 - Koordinasyon Merkezleri

2142 - Bölge Koordinasyon Merkezleri

2

22 - Denetçi Kurumlar

221 - İl Sağlık Müdürlüğü

2211 - İl Etik Komisyonu

2

22 - Denetçi Kurumlar

221 - İl Sağlık Müdürlüğü

2212 - İlçe Sağlık Müdürlüğü

2

22 - Denetçi Kurumlar

222 - Halk Sağlığı Müdürlüğü

2222 - İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

2

22 - Denetçi Kurumlar

223 - Kamu Hastaneler Birliği


2

22 - Denetçi Kurumlar

224 - SGK İl Müdürlüğü


2

22 - Denetçi Kurumlar

225 - Adli Tıp Başkanlığı (Grup)


3

31 - Hizmet Kurumları

311 - Hastane


3

31 - Hizmet Kurumları

312 - Tıp Merkezleri


3

31 - Hizmet Kurumları

313 - Ağız Diş Sağlığı Merkezi


3

31 - Hizmet Kurumları

314 - Aile Sağlığı Merkezi


3

31 - Hizmet Kurumları

318 - TSM


3

31 - Hizmet Kurumları

315 - STK vb


3

31 - Hizmet Kurumları

316 - Laboratuvarlar


3

31 - Hizmet Kurumları

317 - Adli Tıp Başkanlığı


3

31 - Hizmet Kurumları

319 - Bio Banka


3

32- Hizmet Birimleri

3211 Bağış Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3221 Yoğun Bakım Birimleri


3

32- Hizmet Birimleri

3222 Diğer Sağlık Birimleri


3

32- Hizmet Birimleri

3231 Organ - Doku Nakil Merkezi Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3232 Koordinatörlü Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3233 DTL Lab Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3234 Göz Bankası Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3235 Kornea Nakil Merkezi Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3241 Kemik İliği Nakil Merkezi Birimi


3

32- Hizmet Birimleri

3251 Diyaliz Merkezi BirimleriKURUM YAPISI

  1. DÜZEY

    11- Üst Kurumlar

      111 - Bakanlık

      112 - Kurum Başkanlığı

      113 - Genel Müdürlük

  2. DÜZEY

    21 - Yönetici Kurumlar

      211 - Daire Başkanlığı

      212 - Şube Müdürlüğü

        Şube Birimi

      213 - Bilim Danışma Kurulu

      214 - Koordinasyon Merkezleri

        2141 - Ulusal Koordinasyon Merkezleri

          Fonksiyon 1 UKM

        2142 - Bölge Koordinasyon Merkezleri

          Bölge 1 UKM

    22 - Denetçi Kurumlar

      221 - İl Sağlık Müdürlüğü

        2211 - İl Etik Komisyonu

        2212 - İlçe Sağlık Müdürlüğü

      222 - Halk Sağlığı Müdürlüğü

        2222 - İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

      223 - Kamu Hastaneler Birliği

      224 - SGK İl Müdürlüğü

      225 - Adli Tıp Başkanlığı (Grup)

  3.DÜZEY

    31 - Hizmet Kurumları

      311 - Hastane

      312 - Tıp - Diyaliz Merkezleri

      313 - Ağız Diş Sağlığı Merkezi

      314 - Aile Sağlığı Merkezi

      318 - TSM

      315 - STK vb

      316 - Laboratuvarlar

      317 - Adli Tıp Başkanlığı

      319 - Bio Banka

    32- Hizmet Birimleri

      3211 Bağış Birimi

      3221 Yoğun Bakım Birimleri

      3222 Diğer Sağlık Birimleri

      3231 Organ - Doku Nakil Merkezi Birimi

      3232 Koordinatörlü Birimi

      3233 DTL Lab Birimi

      3234 Göz Bankası Birimi

      3235 Kornea Nakil Merkezi Birimi

      3241 Kemik İliği Nakil Merkezi Birimi

      3251 Diyaliz Merkezi Birimleri

Free help authoring environment