KULLANICI GİRİŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

1.GÜVENLİK KODU

1.Giriş ekranlarında yer alan dört karekterli (resim formatına döndürülmüş sayı ve harfler) görüntünün kullanıcı tarafından girilmesini zorunlu kılan ilk aşamadır.

2.Bu güvenlik kodunun (CAPTCHA) amacı kullanıcı hesaplarının bilgisayar vb türevler ile deneme yanıma yoluyla bulunmasını, izinsiz denemeler nedeni ile kullanıcı hesaplarının kilitlenmesini önlemektir.

3.Kullanıcı ekranda görüntülenen karakterleri "Güvenlik Kodunu Giriniz" yazan alana klavye yardımı ile aynen girmelidir.

4.Resmedilen karakterle ile uygun giriş olmadığı sürece girişe izin verilmez.

5.Kullanıcı tarafından bir dakika içinde giriş işlemi tamamlanmazsa güvenlik kodu geçersiz kabul edilecektir. Bu durumda "Kodu Yenile" butonuna tıklayarak yeni bir güvenlik kodunun sunucu tarafından oluşturularak kullanıcı ekranında görüntülenmesi sağlanır.

6.Detaylı bilgi için bakınız https://tr.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA:

7.Örnek Ekran aşağıdaki gibidir.


NOT : 01.01.2019 İtibari ile Captcha Kullanımı Yerine reChaptcha kullanımına geçilmiştir. Detaylı bilgi için bakınız https://tr.wikipedi0.org/wiki/ReCAPTCHA

GirisFormu

2.KULLANICI KODU

1. Sisteme giriş için onbir (11) rakamdan oluşan Kullanıcı Kodu ilgili alana yazılmak zorundadır. Sistemde her gerçek kişi için 1 adet Kullanıcı kodu üretilebilir. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra farklı roller ile sistemler içerisinde çalışabilir. Bakınız roller...

2.Kullanıcı kodu oluşması için ilgili kişi sistemde var olan bir kurumda personel olarak kayıtlı olmak zorundadır.

3.En az bir kurumda çalışan olarak kaydedilen her kişi için sistem otomatik kullanıcı oluşturur. Ancak ilgili kullanıcının sisteme giriş için ihtiyaç duyacağı rol tanımları yapılmaması halinde, sistem, giriş yaptırmaz.


3. PAROLA (Şifre)

1.Şifre (Parola) ilk seferinde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

2.Sekiz karakterlidir.

3.Minumum bir sayı, bir harf ve bir nonalphanumeric karakter (/*-+!.@€ gibi) içermek zorundadır.

4.Kullanıcı tarafından şifrelerin değiştirilmesinde yukarıdaki kurallara riayet edilmek zorundadır.

5.Giriş ekranlarında kullanıcının şifresini hatırlatma işlemleri için "ŞİFREMİ HATIRLAT" butonu yer alır.

6.Söz konusu buton sistemde kayıtlı olan kullanıcının cep telefonuna mesaj gönderir.4. ŞİFRE HATIRLATMADA KULLANILACAK CEP TELEFONU (GSM NO)

1.Telefon No olarak Kullanıcının Sistemde kayıtlı Cep Telefonu numarası kullanılır.

2.Kullanıcı Kodu ile Cep Telefonu bilgisi girilerek ŞİFRE GÖNDER Butonu ile işlem başlatılır.

3.Bilgilerin uyuşması (doğrulanması) halinde Kullanıcı Cep Telefonuna SMS ile şifresi gönderilir.

4.Cep Telefonu girişi sırasında başında sıfır olmadan, rakamların arasına boşluk konmadan 5XXXXXXXXX örneğindeki gibi girilir.

Easy CHM and documentation editor