1 Gerçek kişinin sisteme ilk defa personel olarak kaydı sırasında önem arz eder. Personelin Kadrolu olarak çalıştığı kuruma kaydedilmesi esastır. Başka bir kurum veya birimde çalışan kişiler dahi öncelikle sistemde ilk personel kaydı olarak Kadrolu Personel kaydına tabi tutulur. Bu sırada gereken başlıklar aşağıda izah edilmiştir.

Kimlik Bilgileri

oUyruk

oAdı Soyadı

oTC Kimlik No

oKan Grubu

oMeslek-Eğitim Bilgileri gibi

İletişim Bilgileri

oTelefonları

oE Posta Bilgileri

oYakınlarına İlişkin Bilgileri

Kadro Bilgileri

oSınıf

oBranş

oUzmanlık vb bilgileri


Easily create EBooks