İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi) Projesi kapsamında T.C. Vatandaşlık işlemlerine tabi olan veya olacak kişilerin her biri için tekil bir ID (Identification Number) "Kimlik Numarası" oluşturulmaktadır.

Bu proje Web Servisler aracılığıyla kayıtlı bilgilerini resmi ve güvenlik sözleşmesi imzalayarak yetkili kılınmış özel kurumlarla paylaşmaktadır.


Sağlık Bakanlığı ile paylaşılan bilgiler için geliştirilen sistemin adı KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) dir.

KPS sorgulanan (kendisine gönderilen) TC Kimlik Numarasına ilişkin kimlik bilgilerini MERNİS Projesinden veya kendi kayıtlarından sağlayarak sorgulayana cevap döndürmektedir.

Tüm bu işlemler M2M (Machine to Machine), "Makinadan Makinaya" yürütülmektedir.


Web Service ile sağlanan bu hizmetlerde, tahmin edilebileceği gibi, zaman zaman sistemler arasındaki bilgi akışına ve sistemlerin yük durumlarına göre yavaşlama ve yanıtsız kalma şeklinde sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

 

News and information about help authoring tools and software