Doğrudan bir alana ilişkin buton olarak eklenen bilgilendirme öğesidir.


Aşağıdaki şekilde bir örneği görüntülenmektedir.


butonun üzerine gelindiğinde (bazı durumlarda tıklandığında), söz konusu bilgilendirme metni görüntülenecektir.


Benefits of a Help Authoring Tool