T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen  TTDİS Projesi "Yardım Alt Sistemi (Dokümanı)" ne hoşgeldiniz.

Bu Alt Sistemin amacı yürütülen TTDİS Projesi ve alt sistemleri hakkında ilgililerini bilgilendirmek ve yol göstermektir.

TTDİS Sisteminin ve Alt Sistemlerinin içeriği GİZLİ olup, tüm hakları ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.


İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

Easily create CHM Help documents