Gruplanmış verilerin iki çeşit genişletilmesi mümkündür.

1.Sadece bir grubun genişletilmesi yada daraltılması

2.Tüm grupların genişletilmesi yada daraltılması


Grup Bazında işlem yapmak için kullanıcı ilgili grubun solunda yer alan ok işaretini tıklar.

Bu ok, sağa ok (>)  şeklindeyse Grup Daraltılmış anlamına gelir. Genişletmek için Ok'a veya grup satırına tıklamak yeterli olacaktır. Bu durumda okun yönü aşağı (v) olur. Tersi yine aynı şekilde çalışacaktır.


 


Gruplarda toplu işlem yapmak için kullanıcı ilgili gridin (Genelde) sağ üstünde yer alan ok işaretlerini (Yeşil Oklar, Aşağı ve Yukarı) kullanabilir.

Daraltılmak veya genişletmek için aşağıdaki gösterilen şekilde işlemler yapılmalıdır. (Hatırlatma; Grup genişletilince sayfalama dolayısıyla tüm detayları görüntülenen sayfaya sığmıyor ise kullanıcıya bilgi verilir).


 

Easy CHM and documentation editor