Grid ekran; kullanıcıların excel tablolarına benzer şekilde elektronik tablo kullanımı gerektiren sayfalarda ekranı aynı zamanda arama ve raporlama için kullanabilmelerine olanak veren çok fonksiyonlu yapılardır.


Aşağıda örnek bir grid ekrana yer verilmiştir.

Grid Ekran örneği


Bu ekrandaki alanlar - yapılar sırasıyla incelenmelidir.

Free Web Help generator