Gelişmiş Süzme Kullanıcının grid ekranda iken süzme alanına girdiği verileri farklı şekillerde kullanarak arama yapabilmesinin yolunu açar.

Veri Tipine göre değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki gibi türleri mevcuttur.


Gelişmiş Süzme için süzme alanlarında bulunan küçük süzgeç simgesinin  tıklanması yeterlidir.

Basit süzme işleminde olduğu gibi kullanıcının süzme alanına veri girmesi ancak seçtiği süzme tipine göre işlemi başlatması için seçimini yaparak ENTER'a basmak gerekir.


SAYI ve TARİH ALANLARINDA;


SAYI GÖRÜNÜMLÜ YAZI veya YAZI ALANLARINDA
Create cross-platform Qt Help files