Sistemlere Erişim İçin Gereken Maddi Unsurlar


oCihazlar (İnternet bağlantısı olan)

PC - Desktop / WorkStation

Laptop-Notebook-Netbook dizüstü bilgisayar,

Tablet,

Akıllı telefon v.b. cihazlar.

oTarayıcılar

Google Chrome,

Mozilla Firefox,

Internet Explorer,

Opera,

Yandex Browser,

Safari v.b. internet tarayıcılarına sahip olmanız gerekir.


Sistemlere Erişim İçin Gereken Diğer Unsurlar

oTTDİS Sistemleri Bağı

Bakanlık Merkez veya Taşra Teşkilatı çalışanı olmak yada

Özel bir Sağlık Tesisi Çalışanı, ortağı veya yöneticisi olmak

Yürüttüğü işlemler bakımında TTDİS Sistemlerine veri girişi veya görüntüleme yapma görevi/sorumluluğu olmak

oKullanıcı Kaydı

Bakanlık Merkez teşkilatı veya taşra teşkilatlarınca yetkilendirilmiş bir kullanıcı kaydı bulunmak.

Söz konusu kullanıcı kaydına asgari bir rol atanmış olmak.

Kullanıcı Hesabı ve/veya rolleri aktif olmak.

oYasal Yükümlülükler

TTDİS Sistemlerinden faydalanma ve kullanma konularında bilgi sahibi olmak.

TTDİS İletişim sistemleri ile kendisine veya kamuya yapılan duyuru/bildirimleri okuyup anlamış olmak.

Sistemlerin kullanım amacına uygun olarak ve bilinen kuralları doğrultusunda çalışacağına, elde ettiği bilgi ve belgeleri kendisine tanınan haklar ve sınırlar dışında kullanmayacağına, sistemlere bilinçli veya bilinçsiz olarak tehlikeli yazılım, kod parçası vb. uygulamaları bulaştırmak veya yüklemek sureti ile güvenlik sorunu yaşatmayacağına dair genel kabulü olmak.


Create help files for the Qt Help Framework