E Nabız Sistemi üzerinden Organ ve Doku Bağışı (Bağış Ön Bildirimi) yapılabilmesi sebebi ile TTDİSE entegre olan bir sistemdir. E Nabız üzerinden kişilerin bağış talepleri alınmakta ancak, realize olmuş bir bağış kaydı kanunen sayılmamaktadır. Bu sebeple alınan bildirim sonrası İl Sağlık ve BKM'ler tarafından görevlendirlen Sağlık Personelleri tarafından bağışta bulunmak isteyen kişilerle irtibata geçilebilmesi sistemler arası entegrasyon mevcuttur.

E-Nabız üzerinden yapılan her başvuru TODBS Sistemine kaydedilmekte, böylece sistemler arası bildirim tamamlanmaktadır.

Full-featured multi-format Help generator