KULLANICI TARAFINDAN SİSTEMLERE YÜKLENECEK DOSYALARIN SORUMLULUĞU YÜKLEME YAPAN KULLANICIYA AİTTİR.

BU SEBEPLE YÜKLEME YAPACAĞINIZ DOSYALAR İÇİN virüs, malware vb. gibi TARAMALARIN YAPILMIŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLMANIZ GEREKİR.


Sistemlerin tamamında yer alır. Dosya yükleme butonları (veya türevleri) ile çağrılır. Kullanıcının yerel makinasındaki var olan bir dosyanın TTDİS Sistemine belirli kurallar çerçevesinde yüklenmesini sağlayan bir özelliktir. Genel ve özel kurallar aşağıda belirlenmiştir.

GENEL KURALLAR

Sisteme Dosya yükleyecek kullanıcı ilgili alandaki Dosya Yükleme Butonuna basar

Açılan Pencereden işlem yapabilme yetkisine sahip olmalıdır.(Bakınız Roller ve Kullanıcılar - Yetkiler)

Sistem Yüklenebilecek her bir dosyanın boyutu 15 Mb'ı geçemez.

Dosya Türü olarak izin verilenler,

oOfis Belgeleri

Text Dosyaları (txt uzantılılar)

RTF Dosyaları (rtf uzantılılar)

MS Word (doc ve docx uzantılılar)

MS Excel (xls ve xlsx uzantılılar)

PDF Dosyaları (pdf uzantılılar)

oResim Formatları

bmp

gif

png

jpg

jpeg

dcm (Dicom)

Dosya yükleme, kullanıcının internet bağlantı hızına göre zaman alacaktır.

Kullanıcı birden fazla dosya yüklemesi (Alanda özel bir kısıt yoksa) yapabilir.

Belge Türü

oBoş Geçilemez

oSeçim Listesinden (Combobox) seçilmelidir. Alana göre değişken liste kullanıcı karşısına gelecektir.

Belge Adı

oBoş Geçilemez.

oKullanıcı 255 karaktere kadar metin girişi yapabilir.


Örnek Dosya Yükleme Penceresi aşağıdaki gibi olacaktır.


Produce electronic books easily