DESTEK / TALEP TÜRLERİ

ARIZA BİLDİRİMİ

oSİSTEM ARIZASI

oMODÜL ARIZASI

oARAYÜZ ARIZASI

HATA BİLDİRİMİ

oVERİTABANI HATASI

oKURAL HATASI

oARAYÜZ HATASI

GELİŞTİRME

oVERİ TABANI ALANI

EKLEME

SİLME

DEĞİŞTİRME

oKURAL

EKLEME

SİLME

DEĞİŞTİRME

oARAYÜZ

EKLEME

SİLME

DEĞİŞTİRME

DİĞER DESTEK TALEPLERİ

oÖNERİLER


DESTEK ALMAK (TEST SÜRECİNDE)

Sistemlere ilişkin Destekler Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilecektir. İdare adına destek verecek kişilere erişim bilgileri

https://organ.saglik.gov.tr/HeadOfDepartment.aspx adresinde mevcuttur.


Son Kullanıcı destekleri ileride tekrardan açılacaktır. Detay için tıklayınız

Full-featured Documentation generator