Sağlık Bakanlığının Sağlık Kurumları ve Sağlık Kurumlarına bağlı birim, ünite, servis gibi alt yapılarının bir arada ele alındığı proje kapsamında geliştirilen bir sistem olup, Sağlık Bakanlığınca yürütülen bütün projelerde çekirdek sistem görevi yürütmektedir.

TTDİS Sistemleri Kurum yapılarında ÇKYS Bilgileri son derece önem arz ettiğinden ÇKYS Sistemi kullanılmakta, ancak TTDİS Kurum yapısı esas kabul edilmektedir.


Write eBooks for the Kindle