Birimlerin yapıları hizmet ürettiği TTDİS Sistemlerine göre uyarlanmıştır.

Birim TTDİS için işlem yapan (Hasta, Donör, Bağışçı vb Kaydeden, bunlara ilişkin tıbbi kayıt ve işlemlerin yapıldığı) kurumsal öğedir. Sistemde 11.Seviye yapı taşı olarak yer alır.


Birimden ne anlaşılacağı ve yapıda nasıl yer alacağına ilişkin aşağıdaki bilgilendirme mutlaka incelenmelidir.


BAĞIŞ SİSTEMİ İÇİN BİRİM YAPISI

oBAĞIŞ BİRİMİ

Bağış Sisteminde birimler 10. Seviye her kurumda muhakkak 1 adet bağış biriminin yer alması olarak karşımıza çıkar. Bağış (TODBS) Sistemi gereği sadece sağlık kurumları bağış toplamaz. Özel yetki verilmiş STK vb. de bağış toplayabilir. Organ ve/veya Doku Bağışlayacak kişilerin yetkilendirilmiş kurumlara başvurusu ile çalışan sistem için BİRİM Seviyesinde;

Bağış Kaydı

Bağış İptal Talebi Kaydı yapılır.

Onaylar birimlerin bağlı olduğu kurumlarının İl Sağlık, BKM veya Bakanlık gibi üst mercilerinde yapılır.

Bu sebeple sistemde bağış birimleri her sağlık kurumunun altında asgari 1 bağış birimi olduğu gibi, bağış toplama yetkisi verilmiş STK vb diğer kurumların altına açılan birimlerde de yapılabilmektedir. (Önemli Not, Bağış Birimi 11. Seviye olup, 10. Seviye bir kuruma bağlıdır.)


YOBİS SİSTEMİ İÇİN BİRİM YAPISI

oYOĞUN BAKIM BİRİMLERİ

YOBİS Sistemi Yoğun Bakımlarda yatana hastaların takibi ve bu hastalara ilişkin beyin ölümleri üzerinden işlemlerin yapıldığı bir sistem olup, ihtiyaç duyduğu birim türü Yoğun bakım Üniteleri'dir. Bu ünitelerin çeşitleri mevcut olmakla beraber Birim Çeşidi olarak Yoğun Bakım Birimi, Kategori olarak (Örneğin Genel Yoğun Bakım, YeniDoğana Yoğun Bakım gibi) birden çok kategorisi mevcuttur.

Yoğun Bakım Birimleri 10. Seviye Hastaneye bağlı olacak sistemlerde yer alırlar.

KİBS SİSTEMİ İÇİN BİRİM YAPISI

oKİ NAKİL MERKEZİ BİRİMİ

KİBS Sisteminde 10. Seviye Hastane veya Merkezlere bağlı olarak oluşturulan 11. sebiye birimlere Kemik İliği Nakil Merkezi adı verilir. Bu merkezler hasta kayıt, tarama talep, endikasyon dışı nakil izin başvuruları ile Kemik İliği Nakil kayıtlarını ve Nakil Sonrası izlemleri sisteme kaydederler.

KİBS Sistemi için ayrıca Banka Yapılarıda mevcuttur.

DİS (DYOB) SİSTEMİ İÇİN BİRİM YAPISI (Bilim Kurulu Kararı ile 31.5.2016 İtibariyle TÜRKDİVES)

oDİYALİZ MERKEZİ BİRİMLERİ

TDİS Sisteminde 10. Seviyede tanımlı olan Hastanelere veya Doğrudan Diyaliz Merkezlerine bağlı olan 11. Seviye Diyaliz Birimleri ile Diyaliz Hastalarına ilişkin işlemler yapılır.


TODS SİSTEMİ İÇİN BİRİM YAPISI

oORGAN NAKİL MERKEZİ BİRİMLERİ

10. Seviye Hastanelerin bünyesindeki 11. Seviye Organ Nakil Merkezlerinde Hasta Kayıt, Bekleme Listesi işlemleri, Nakil işlemleri, Nakil Sonrası İzlem işlemleri yapılmaktadır.

oORGAN NAKİL KORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

10. Seviye Hastanelerin tamamında bulunmamakla beraber Nakil Merkezi Birimine sahip hastaneler bünyesindeki 11. Seviye Organ Nakil Koordinatörlüğü Birimi, Organ Nakil Sürecindeki beyin ölümü, organ teklifleri, çıkarım süreçlerini sisteme kaydetmektedirler.  

oDTL BİRİMİ

10. Seviye Hastanelerin veya doğrudan Laboratuvar olarak kayıtlı olan kurumlarda, 11. Seviye DTL Lab. Birimi TTDİS Sisteminde kayıtlı olup, Doku Tipleme Taleplerinin işlenmesi ve sonuçlarının sisteme kaydı işlemlerini yürütmektedirler.

o GÖZ BANKASI BİRİMİ

10. Seviye Hastanelerin yetki verilmiş olanlarında BİO BANKA çeşidi olan 11. Seviye Göz Bankaları TTDİS Sisteminde kayıtlı olup, Kornea temini ve Kornea transferleri işlemlerini yürütmektedirler.

o KORNEA NAKİL MERKEZİ BİRİMİ

10. Seviye Hastanelerin yetki verilmiş olanlarında doku nakil merkezi çeşidi olan 11. Seviye Kornea Nakil Merkezleri TTDİS Sisteminde kayıtlı olup, Kornea hasta kayıt ve nakil işlemlerini yürütmektedirler.

 

Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation