TTDİS Sisteminde Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından daha önceden yürürlüğe konmuş sistemler ve yeni eklenen sistemler, ana sistem olarak yer alır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1.WEB PORTAL(Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi)

2.TTDİS CORE (TTDİS Çekirdek Sistemi)

3.TODBS (Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi)

4.YOBİS (Yoğun Bakım Bilgi Sistemi)

5.YOBİS WS (YOBİS Web Servisleri)

6.TODS (Türkiye Organ ve Doku Nakli Sistemi)

7.KNS (Kornea Nakil Sistemi)

8.DYOB (Diyaliz Bilgi Sistemi)

9.DYOB WS (DYOB Web Servisleri)

10.KİBS (Kemik İliği Bilgi Sistemi)

11.TÜRKÖK İSY (TÜRKÖK İş Süreçleri Yönetimi)

12.TÜRKÖK İSY_WSLAB (TÜRKÖKİSY Web Servisleri)


Söz konusu bu sistemler, TTDİS Sisteminde Ana Sistem olarak yerini almıştır. Ayrıca Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı adına oluşturulan WEB PORTAL'ı yeni sistemde Ana Sistem olarak (Kamu Bilgilendirme Platformu olarak) eklenmiş ve yukarıda betimlenen sistemler için ortak / temel yapı olan ÇEKİRDEK Sistem, ana yapıda yerini almıştır.

DYOB Sistemi yapılan değişiklikler neticesinde(Bilim Kurulu Kararı ile 31.5.2016 İtibariyle TÜRKDİVES)Sistemi (Bilim Kurulu Kararı ile 31.5.2016 İtibariyle TÜRKDİVES) olarak tanımlanmıştır.


Ana Sistemler; içlerinde alt sistemler ve modüller barındıran, gerektiğinde tek başına çalışabilen farklı amaçlı uygulamalardır.

Ana sistemlerin ortak özelliği her birinin farklı işlevlerinin yanı sıra diğerleri ile ortak özellikler barındırmasıdır.


News and information about help authoring tools and software