İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi) Projesinin devamı niteliğinde TÜİK tarafından geliştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), T.C. Vatandaşlık işlemlerine tabi olan veya olacak kişilerin her biri için tekil bir ID (Identification Number) "Kimlik Numarası" üzerinden adres bilgilerini tutmaktadır.


Bu proje Web Servisler aracılığıyla kayıtlı bilgilerini resmi ve güvenlik sözleşmesi imzalayarak yetkili kılınmış özel kurumlarla paylaşmaktadır.ADNKS sorgulanan (kendisine gönderilen) TC Kimlik Numarasına ilişkin kimlik bilgilerini ADNKS Projesinden veya kendi kayıtlarından sağlayarak sorgulayana cevap döndürmektedir.


Tüm bu işlemler M2M (Machine to Machine), "Makinadan Makinaya" yürütülmektedir.


TTDİS===>SAĞLIK BAKANLIĞI===>İÇİŞLERİ BAKANLIĞI====>TÜİK


Web Service ile sağlanan bu hizmetlerde, tahmin edilebileceği gibi, zaman zaman sistemler arasındaki bilgi akışına ve sistemlerin yük durumlarına göre yavaşlama ve yanıtsız kalma şeklinde sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

 

Full-featured EBook editor