Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

GÖREV VE YETKİLER

ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Organ Nakli Hizmetlerinin, Merkezlerinin ve İnsan Gücünün Planlanması
 • Organ Nakli Hizmetleri Mevzuatının Düzenlenmesi ve Güncellenmesi
 • Organ Nakli Hizmetleri Bilimsel Danışma Komisyonlarının Sekretaryası
 • Organ Nakli Merkezlerinin Ruhsat ve Faaliyet İşlemleri
 • Beyin Ölümü Tespitlerinin Takip Edilmesi
 • Kadavra Donörden Sağlanan Organların Dağıtılması
 • Organ Nakli Hizmetlerinin Geliştirilerek Kadavradan Organ Bağış Sayılarının Hızla Arttırılmasını Sağlanması

DOKU NAKLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Doku Kuruluşlarının, Doku Nakli Hizmetlerinin ve bu alanlarda çalışan İnsan Gücünün Planlanması
 • Doku  Nakli Hizmetleri Mevzuatının Düzenlenmesi ve Güncellenmesi
 • Doku ve Hücre  Nakli Hizmetleri Bilimsel Danışma Komisyonlarının Sekretaryası
 • Doku Kuruluşları ile Doku   Nakli Merkezlerinin Yetkilendirme,  Ruhsat ve Faaliyet İşlemleri
 • Donörlerden Sağlanan Dokuların  Dağıtılması
 • Doku  Nakli Hizmetlerinin Geliştirilerek Bağış Sayılarının Hızla Arttırılmasını Sağlanması

HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Kemik İliği Nakil Merkezlerinin Ruhsatlandırılması ve Yetkilendirilmesi
 • KİBS (Kemik İliği Bilgi Sistemi) Üzerinden Kemik İliği Nakil Sayılarının ve Nakil Sonrası Durumların Takibi
 • Klinik deneme ve klinik araştırma kapsamındaki Kök hücre uygulamaları ile ilgili mevzuat düzenlenmesi ve güncel tutulması
 • Kök hücre uygulamaları ile ilgili klinik deneme ve klinik araştırma başvurularının kurul tarafından değerlendirilmesinin sağlanması ve yanıt oluşturulması
 • Biyobankalar ile ilgili mevzuat düzenlenmesi ve ülke ihtiyacına ve taleplere göre açılacak biobanka türü ve sayısının planlanması
 • Ülkedeki Nakil İhtiyaçları Göz Önünde Bulundurularak Yeni Açılacak Erişkin ve Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezlerinin Planlanması

DİYALİZ HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Diyaliz hizmet bölgelerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi,
 • Yeni diyaliz merkezlerinin açılmasının planlanması,
 • Yatırım izninin verilmesi,
 • Tatil diyalizi kapsamında olacak illerin tespit edilmesi ve güncellenmesi
 • Bilimsel danışma komisyonunu oluşturmak, güncellemek ve mevzuata göre toplantılarını organize ederek sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Diyaliz hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili alandan gelen görüş taleplerini değerlendirmek,
 • Mevzuat çalışmaları ve düzenlemeleri
 • Müdürlükler tarafından tesis edilen (ruhsatlandırma, faaliyet izni ,cihaz artırımı, taşınma, birleşme, devir..) işlemlerin takip edilmesi ve  denetlenmesi.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını düzenlemek,
 •  Bu uygulamaları yapacak merkezlerin planlaması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek
 • ÜYTE Ünite Sorumlusu için klinik uygulamaları eğitimlerini (kadın hastalıkları ve doğum uzmanı) düzenlemek,
 • ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu için laboratuvar uygulamaları eğitimlerini düzenlemek (tabip, embriyolog, hist. ve emb. doktoralı biyolog)
 • Diyaliz Sertifikasyon Eğitiminin Planlanması ve Koordinasyonu
 • Diyaliz Eğitim Merkezi olma taleplerinin değerlendirilmesi

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE BAĞIŞ BİRİMİ

 • Hücre, kan, doku, organ ve diyaliz hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına dijital altyapı çalışmalarının yapılması,
 • Mevcut olan dijital sistemlerin iyileştirilmesine katkı sağlayarak daha kaliteli ve etkin bir süreç yönetimi sağlanması,
 • Organ nakli, doku nakli ve diyaliz hizmetlerine ait yıllık registry çalışmalarının yapılması,
 • Daire Başkanlığının görev alanında bulunan konular ile ilgili istatistik ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Avrupa Organ Nakli Komitesi ile koordinasyon halinde çalışmaların yürütülmesi,
 • Canlıdan organ, doku ve hücre teminini artırmak için stratejiler geliştirmek
 • Kadavradan organ, doku teminini artırmak için stratejiler geliştirmek
 • Bağış oranını artırmak için Basın Yayın ve Sosyal Medya aracılığı ile kampanyalar düzenlemek