1            TANIMLAR

 

1.1    Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM)

Türkiyede yürütülen nakil hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan Sağlık Bakanlığı Merkez Birimidir.

1.2    Bölgesel Koordinasyon Merkezi (BKM)

UKM tarafından yürütülen hizmetlerin yerelde hızlandırılması ve koordinesi amacı ile 9 Ayrı Bölgesel Koordinasyon Merkezi tanımlanmıştır. Her BKM nin kendisine bağlı illerdeki faaliyetleri koordine etmesi amacıyla oluşturulan yapı sayısı 9 BKM dir.

1.3    Organ Nakil Merkezi (ONM)

Hastane içinde organ nakil hizmetlerinin sunulduğu bölüm/merkez. Merkez için özel ruhsat almış Yataklı Sağlık Tesisleri de dahildir.

1.4    Kornea Nakil Merkezleri (KNM)

Sağlık Bakanlığı tarafından Kornea Nakil Hizmeti sunmaya yeterli görülen tesislere verilen ruhsat ile Kornea Nakil Merkezi oluşur.

1.5    Kemik İliği Nakil Merkezleri (HKHNM)

Sağlık Bakanlığı tarafından Kemik İliği Nakil Hizmeti sunmaya yeterli görülen tesislere verilen ruhsat ile Kemik İliği Nakil Merkezi oluşur.  (Hematopoetik Kök Hücre Nakil Merkezi)

 

2            SİSTEMLER

2.1    Türkiye Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TTDİS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki organ, doku, hücre nakilleri ile bu alandaki teşhis ve tedavi süreçlerinin kayıt, işlem, süreç yönetimi, kaynak planlama, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2016 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemler bütünü olan çözümün adıdır.

2.2    Türkiye Organ ve Doku Sistemi (TODS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki organ ve doku nakillerinin kayıt, işlem, süreç yönetimi, kaynak planlama, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2010 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.3    Türkiye Organ ve Doku Bağış Sistemi (TODBS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Hayattayken yapılan Gönüllü Organ ve Doku Bağışlarının kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2013 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.4    Yoğun Bakım Beyin Ölümü İzlem Sistemi (YOBİS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastaların kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2010 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.5    Kornea Nakil Sistemi (KNS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Kornea Nakli kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2013 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.6    Canlı Organ Nakli Eşleştirme Sistemi (CONES)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Böbrek/Karaciğer Nakli Bekleyen ve aynı zamanda Canlı Vericisi olduğu halde tıbbi nedenlerle nakil olamayan hasta-verici çiftleri arasında Çapraz Nakil için belirlenen mevzuata ve tıbbi prosedürlere uygun eşleştirmenin yapılmasını sağlayan 7/24 Web tabanlı Elektronik Sistemin adıdır.

2.7    Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Kemik İliği Nakillerinin (Hematopoetik Kök Hücre) kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2016 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.8    Kök Hücre Bankacılığı İş Süreçleri Yönetimi (TÜRKÖKİSY)

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki Hayattayken yapılan Gönüllü Kemik İliği – Kök Hücre Bağışları ile Ürün elde edilmesi – ithalat/ihracat işlemleri gibi tüm süreçleri kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2019 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

2.9    Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES)  

Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluğundaki sunulmakta olan Diyaliz Merkez Hizmetlerinin kayıt, işlem, süreç yönetimi, izlem ve oluşan verilerin, yıllık veya bilimsel yayın olarak hazırlanması ihtiyaçlarını 2012 Yılından bu yana 7/24 Web tabanlı olarak karşılayan Elektronik Sistemin adıdır.

3            SAĞLIK TESİSLERİ

3.1    BAĞIŞ ODAKLI TESİSLER

3.1.1      Organ ve Doku Bağışı Yapılabilen Birimler

TTDİS’de Kayıtlı olan (Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve Mobil birimler hariç)

Tablo 3-1

TESİS TÜRÜ

BAĞIŞ BİRİM SAYISI

 BKM

9

 İL YÖNETİMİ

169

 İLÇE YÖNETİMİ

1.198

 HASTANE

1.607

 DİYALİZ MERKEZİ

317

 SAĞLIK MERKEZİ

5.546

Toplam

8.846

 

3.1.2      Kök Hücre Bağış Merkezleri

Kamu yararına çalışan ve köklü bir dernek olan KIZILAY’a verilen yetkiler çerçevesinde yürütülen faaliyetler için 13 Gönüllü Verici Merkezi mevcuttur.

3.2    NAKİL ODAKLI TESİSLER

3.2.1      ONM

Organ Nakil Merkezleri (Aktif-Ruhsat ve Faaliyetlerine göre)

Tablo 3-2

FAALİYET TÜRÜ

SAYI

KALP NAKİL MERKEZİ

12

AKCİĞER NAKİL MERKEZİ

5

BÖBREK NAKİL MERKEZİ

72

KARACİĞER NAKİL MERKEZİ

46

PANKREAS NAKİL MERKEZİ

10

İNCEBARSAK NAKİL MERKEZİ (*)

3

Toplam

148

 

(*) İnce Barsak sistemsel olarak organ nakli sayılmaktadır. (Sağlık Bakanlığınca).

3.2.2      Diğer Nakil Merkezleri ve Bankalar

Göz Bankaları Nakil Merkezi olmadığı halde sınıflandırmada Diğer Nakil Merkezleri grubunda gösterilmektedir.

Tablo 3-3

FAALİYET TÜRÜ

SAYI

GÖZ BANKALARI

48

KORNEA NAKİL MERKEZİ

589

KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ

129

Toplam

766

 

3.3    TEŞHİS ve TEDAVİ ODAKLI TESİSLER

Tablo 3-4

FAALİYET TÜRÜ

SAYI

DİYALİZ MERKEZLERİ / SERVİSLERİ

886

DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI

55

AFEREZ MERKEZLERİ

77

Toplam

1.018

 

3.4    DİĞER KURUM/BİRİMLER

Tablo 3-5

FAALİYET TÜRÜ

SAYI

UKM

3

BKM

9

İL YÖNETİMLERİ

81

ETİK KOMİSYONLAR

82

BİLİMSEL DANIŞMA KURULLARI

12

ACİL DANIŞMA KURULLARI

4

Toplam

191

 

4            PERSONEL ve KULLANICI

4.1    PERSONEL SAYILARI

TTDİS Çözümlerindeki kayıtlı (Aktif) Personel sayısı 30.106 dır. Her personel için kullanıcı mevcut olmakla beraber rol ataması (Yetkilendirme) yapılmayan kullanıcı TTDİS çözümlerinde işlem yapamaz.

4.2    GÖREVLER

TTDİS Sisteminde birden çok görevlendirme yapılabilmektedir.  Yapılan görevlendirmelerin dökümü aşağıdaki gibidir.

Tablo 4-1

GÖREV ADI

AKTİF GÖREVLİ SAYISI

BAŞHEKİM

                                          672

BAŞHEKİM YARDIMCISI

                                      1.054

BİLİMSEL KURULLAR ASİL ÜYELİĞİ

                                            17

BİLİMSEL KURULLAR YEDEK ÜYELİĞİ

                                               5

BKM PERSONELİ

                                            39

DOKTOR

                                    10.114

DTL PERSONELİ

                                            63

DTL YÖNETİCİSİ

                                            13

ETİK KOMİSYON SORUMLUSU

                                            14

ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ

                                            10

ETİK KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI

                                            10

ETİK KOMİSYONU BAŞKANI

                                            25

ETİK KOMİSYONU ÜYESİ (ASİL)

                                          173

ETİK KOMİSYONU ÜYESİ (YEDEK)

                                            94

GENEL MÜDÜR

                                               1

GÖREVLİ PERSONEL

                                    10.019

GÖZ BANKASI PERSONELİ

                                          163

GÖZ BANKASI YÖNETİCİSİ

                                            43

İDARİ AMİR

                                            46

MEMUR

                                          155

MESUL MÜDÜR

                                            31

MÜDÜR

                                               2

MÜDÜR YARDIMCISI

                                               2

NAKİL HEKİMİ

                                          503

NEFROLOG

                                               1

ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRÜ

                                          440

TODBS İL YÖNETİCİ YARDIMCISI

                                          156

TODBS İL YÖNETİCİSİ

                                            97

TÜRKDİVES İL YÖNETİCİSİ

                                            80

UKM PERSONELİ

                                            14

UYGULAMAYI YAPACAK HEKİM

                                               3

VERİ GİRİŞ ELEMANI

                                      1.794

YARDIMCI NAKİL HEKİMİ

                                          113

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ

                                      6.589

GÖREV SAYISI TOPLAMI

                      32.555

TEKİL PERSONEL TOPLAMI

                      30.106

 


 

4.3    KULLANICI (ROL) DÖKÜMÜ

Tekil Kullanıcı olarak yetki tanınmak suretiyle TTDİS çözümlerini kullanan kişi sayısı 12.607’dir.

Kullanıcıların birden fazla rol ile sistemlerde farklı yetkileri kullanması TTDİS çözümlerinden mümkündür.

Tablo 4-2

SİSTEM

ROL

 KULLANICI ROL SAYISI

TTDISCORE

ÇEKİRDEK SİSTEM YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   4

TODS

TODS BAKANLIK TEMEL YÖNETİCİ ROLÜ

                                                15

TODS

TODS BAKANLIK ÜST YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   9

TODS

TODS BİLİM KURULU TEMEL ÜYE ROLÜ

                                                22

TODS

TODS BKM TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                                42

TODS

TODS DTL TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                                72

TODS

TODS DTL TEMEL SORUMLU ROLÜ

                                                   1

TODS

TODS NAKİL MERKEZİ BİRİM SORUMLUSU ROLÜ

                                                   1

TODS

TODS NAKİL MERKEZİ TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                              224

TODS

TODS ORGAN UKM YÖNETİCİ ROLÜ

                                                20

TODS

TODS İL ETİK KOMİSYON TEMEL İDARECİ ROLÜ

                                                31

TODBS

TODBS BAKANLIK TEMEL YÖNETİCİ ROLÜ

                                                 14

TODBS

TODBS BİRİM TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                           8.732

TODBS

TODBS İL SAĞLIK TEMEL İDARECİ ROLÜ

                                               220

YOBİS

YOBİS BAKANLIK TEMEL YÖNETİCİ ROLÜ

                                                 20

YOBİS

YOBİS BKM TEMEL KOORDİNATÖR ROLÜ

                                                 41

YOBİS

YOBİS MERKEZ KOORDİNATÖR ROLÜ

                                               542

KNS

TODS GÖZ BANKASI TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                               161

KNS

TODS GÖZ BANKASI TEMEL SORUMLU ROLÜ

                                                 44

KNS

TODS KORNEA MERKEZİ DOKTORU ROLÜ

                                               331

KNS

TODS KORNEA UKM YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   8

CONES

TDİS TODS BAKANLIK YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   2

KİBS

KİBS BAKANLIK GORUNTULEME ROLÜ

                                                   1

KİBS

KİBS BAKANLIK YÖNETİCİ ROLÜ

                                                 16

KİBS

KİBS BİLİM KURULU TEMEL İDARECİ ROLÜ

                                                   5

KİBS

KİBS BİRİM TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                               188

KİBS

KİBS TÜRKÖK KULLANICI ROLÜ

                                                 11

TÜRKÖK

KIZILAY KONFİRMASYON KULLANICI ROLÜ

                                                   5

TÜRKÖK

KIZILAY LAB. KULLANICI ROLÜ

                                                   4

TÜRKÖK

TÜRKÖK BAKANLIK YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   3

TÜRKÖK

TÜRKÖK BIRIM TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                                   7

TÜRKÖK

TÜRKÖK KONFİRMASYON KULLANICI ROLÜ

                                                   5

TÜRKÖK

TÜRKÖK KOORDİNASYON KULLANICI ROLÜ

                                                   7

TÜRKÖK

TÜRKÖK KURYE KULLANICI ROLÜ

                                                   8

TÜRKÖK

TÜRKÖK KURYE YÖNETİCİ ROLÜ

                                                   6

TÜRKÖK

TÜRKÖK LAB. KULLANICI ROLÜ

                                                   5

TÜRKÖK

TÜRKÖK MUHASEBE KULLANICI ROLÜ

                                                   6

KHBS

KIZILAY GVM KULLANICI ROLÜ

                                                 47

TÜRKDİVES

TÜRKDİVES BAKANLIK TEMEL YÖNETİCİ ROLÜ

                                                 12

TÜRKDİVES

TÜRKDİVES BİRİM TEMEL KULLANICI ROLÜ

                                           1.518

TÜRKDİVES

TÜRKDİVES İL SAĞLIK TEMEL İDARECİ ROLÜ

                                               198

TOPLAM KULLANICI ROLÜ

                               12.934

TEKİL KULLANICI SAYISI

                                12.607  

 


 

5            BAĞIŞÇI / DONÖR SAYILARI

5.1    Organ ve Doku Bağışçı Sayıları

5.1.1      Gönüllü Bağışçı (Hayatta)

TODBS Sisteminde kayıtlı ve geçerli Hayatta İken Bağışta bulunan kişi sayısı 493.423’dür.

5.1.2      Canlı Donör (Hayattayken Organı Başkasına Nakledilen)

TODS Sisteminde bugüne kadar yapılan nakillerde Canlı Donör olan Kişi Sayısı

Tablo 5-1

BAĞIŞLANAN ORGAN

SAYI

BÖBREK

22.895

KARACİĞER

8.437

SAĞ KORNEA

4

SOL KORNEA

5

Toplam

31.341

 

5.1.3      Kadaverik Donör (Beyin Ölümlü ve Diğer Toplam)

01.01.2010 – 31.10.2019 Arası Beyin Ölümü Bildirim Sayısı; 16.784 Kişidir.

01.01.2010 – 31.10.2019 Arası Aile İzin Sayısı; 4.712 Kişidir. Kadaverik organ bağışı sayıları ise aşağıdaki gibidir.

Tablo 5-2

DONÖR TİPİ

ORGAN

 SAYI

 GRUP TOPLAMI

BEYİN ÖLÜMLÜ

AKCİĞER

         258

                      13.491

BEYİN ÖLÜMLÜ

BÖBREK

     6.911

BEYİN ÖLÜMLÜ

KALP

         694

BEYİN ÖLÜMLÜ

KALP KAPAĞI

             9

BEYİN ÖLÜMLÜ

KARACİĞER

     3.070

BEYİN ÖLÜMLÜ

PANKREAS

           63

BEYİN ÖLÜMLÜ

SAĞ KORNEA

     1.203

BEYİN ÖLÜMLÜ

SOL KORNEA

     1.252

BEYİN ÖLÜMLÜ

İNCE BARSAK

           31

EX

SAĞ KORNEA

   10.861

                      21.620

EX

SOL KORNEA

   10.759

İTHAL

SAĞ KORNEA

         797

                        1.617

İTHAL

SOL KORNEA

         820

KALP ATIMSIZ

SAĞ KORNEA

           20

                              45

KALP ATIMSIZ

SOL KORNEA

           25

 

TOPLAM

   36.773

 

5.2    Kök Hücre Bağışçılığı

·         WMDA ile paylaşılan bağışçı sayısı 15.07.2019 İtibari ile 424.999 Donördür.

·      Toplam Kızılay tarafından kaydedilen Bağışçı Sayısı ise 490.000’den fazladır.

6            NAKİL OLAN HASTA SAYILARI

Tablo 6-1

 


YILLAR

KALP

AKCİĞER

BÖBREK

KARACİĞER

PANKREAS

İNCE BARSAK

KORNEA

KEMİK İLİĞİ

2019

71

26

3.140

1.467

2

4

3.009

3.001

2018

91

43

3.874

1.587

4

 

4.141

4.791

2017

76

42

3.344

1.446

 

2

3.633

4.434

2016

70

22

3.420

1.396

6

5

3.038

3.818

2015

89

30

3.204

1.218

7

6

3.206

 

2014

78

33

2.925

1.212

9

5

3.741

 

2013

63

32

2.946

1.249

4

2

3.065

 

2012

61

25

2.909

1.002

6

5

1.905

 

2011

95

5

2.952

908

25

2

6

 

2010

 

 

471

17

 

 

 

 

Genel Toplam

         694

         258

         29.185

         11.502

              63

                   31

         25.744

       16.044

 

7            TEDAVİ GÖREN HASTA SAYILARI

Diyaliz Tedavisi Gören hasta sayısı (Misafir Hastalar ve Yabancı Hastalar Hariç) 64.656’dır.

 

8            NAKİL BEKLEYEN HASTA SAYILARI

Tablo 8-1

 


YILLAR

KALP

AKCİĞER

BÖBREK

KARACİĞER

PANKREAS

İNCE BARSAK

KORNEA

KEMİK İLİĞİ

2019

1143

90

22.981

2.294

293

1

1.673

3.289